• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απολυμάνσεις , απεντομώσεις και μυοκτονίες σε σχολεία , κτίρια του δήμου και λοιπούς χώρους του δήμου Αλεξανδρούπολης με τη συνοπτική διαδικασία της συλλογής προσφορών (17/5/2018 - 24/5/2018)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απολυμάνσεις , απεντομώσεις και μυοκτονίες σε σχολεία , κτίρια του δήμου και λοιπούς χώρους του δήμου Αλεξανδρούπολης με τη συνοπτική διαδικασία της συλλογής προσφορών Προϋπολογισμός: 24.207,28 €