• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΜΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ (18/5/2018 - 1/6/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΜΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ Προϋπολογισμός: 70.698,60 €