• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός, εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων HACCP, στους παιδικούς σταθμούς και τις κοινωνικές δομές του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ (22/5/2018 - 29/5/2018)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός, εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων HACCP, στους παιδικούς σταθμούς και τις κοινωνικές δομές του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισμός: 22.865,60 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός, εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων HACCP, στους παιδικούς σταθμούς και τις κοινωνικές δομές του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ