• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών λατομείου, τη προμήθεια σκυροδέματος και τη προμήθεια ψυχρού & θερμού ασφαλτομίγματος (30/5/2018 - 29/6/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την  προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών λατομείου, τη προμήθεια σκυροδέματος και τη προμήθεια ψυχρού & θερμού ασφαλτομίγματος Προϋπολογισμός: 258.811,56 €