• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (25/6/2018 - 10/7/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Προϋπολογισμός: 1.954,24 €