• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Προμήθεια ταινιών διαγράμμισης διαβάσεων πεζών (12/7/2018 - 19/7/2018)
Προμήθεια ταινιών διαγράμμισης διαβάσεων πεζών Προϋπολογισμός: 9.994,40 €