• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη για την ΄Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων’ (18/7/2018 - 17/8/2018)
Διακήρυξη για την ΄Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων’ Προϋπολογισμός: 337.900,00 €