• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη για την υπηρεσία : ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (31/7/2018 - 22/8/2018)
Διακήρυξη για την υπηρεσία : ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 Προϋπολογισμός: 86.282,42 €