• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Κατασκευή Λυκείου Φερών (ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) (14/8/2018 - 13/9/2018)
Κατασκευή Λυκείου Φερών (ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) Προϋπολογισμός: 3.000.000,00 €

Κατασκευή Λυκείου Φερών
 
 
Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος :  75848