• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Ανάδειξη- αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι 'Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση - κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτιρίου στην θέση 2 με χρήση συνάθροισης κοινού (χώροι εστίασης- καφέ)' (22/8/2018 - 27/9/2018)
Ανάδειξη- αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι 'Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση - κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτιρίου στην θέση 2 με χρήση συνάθροισης κοινού (χώροι εστίασης- καφέ)' Προϋπολογισμός: 2.950.000,00 €

Ανάδειξη- αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι
'Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση - κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτιρίου στην θέση 2 με χρήση συνάθροισης κοινού (χώροι εστίασης- καφέ)'
 
 
Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος :  75909