• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.35 Δ.Δ. ΝΙΨΑΣ (30/8/2018 - 25/9/2018)
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.35 Δ.Δ. ΝΙΨΑΣ Προϋπολογισμός: 350.000,00 €

 
Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος :  76160