• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτουμένων εργαλείων του ΕΣΠΑ & στη συμμετοχή σε ενεργά θεματικά δίκτυα της Ε.Ε. (17/5/2011 - 24/5/2011)
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτουμένων εργαλείων του ΕΣΠΑ & στη συμμετοχή σε ενεργά θεματικά δίκτυα της Ε.Ε. Προϋπολογισμός: 50.000,00 €

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

 για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτουμένων εργαλείων του ΕΣΠΑ & στη συμμετοχή σε ενεργά θεματικά δίκτυα της Ε.Ε.