• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την “ Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων ” (14/9/2018 - 9/10/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την “ Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων ” Προϋπολογισμός: 249.975,07 €