• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού Συνεργείων Πρασίνου- Γηπέδων-Κοιμητηρίων (2/10/2018 - 26/10/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού Συνεργείων Πρασίνου- Γηπέδων-Κοιμητηρίων Προϋπολογισμός: 85.795,60 €