• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού εκτέλεσης εργασιών : 'Καθαρισμός Ακτών' (1/6/2011 - 8/6/2011)
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού εκτέλεσης εργασιών : 'Καθαρισμός Ακτών' Προϋπολογισμός: 50.000,00 €