• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών (από 6-6-2011 έως 29-6-2011 ώρα 10.00) (6/6/2011 - 29/6/2011)
Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών (από 6-6-2011 έως 29-6-2011 ώρα 10.00) Προϋπολογισμός: 1.843.455,99 €