• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (από 7-6-2011 έως 14-6-2011 ώρα 10.00) (7/6/2011 - 14/6/2011)
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (από 7-6-2011 έως 14-6-2011 ώρα 10.00) Προϋπολογισμός: 72.311,47 €