• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτούμενων εργαλείων του ΕΣΠΑ & στη συμμετοχή σε ενεργά θεματικά δίκτυα της Ε.Ε. (Από 10-6-2011 έως 16-6-2001 ώρα 12.00) (10/6/2011 - 16/6/2011)
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτούμενων εργαλείων του ΕΣΠΑ & στη συμμετοχή σε ενεργά θεματικά δίκτυα της Ε.Ε. (Από 10-6-2011 έως 16-6-2001 ώρα 12.00) Προϋπολογισμός: 50.000,00 €