• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών 2011-2012 (Από 27-6-2011 έως 21-7-2011 ώρα 11.30) (27/6/2011 - 21/7/2011)
Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών 2011-2012 (Από 27-6-2011 έως 21-7-2011 ώρα 11.30) Προϋπολογισμός: 1.843.455,99 €