• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Απευθείας Ανάθεσης Εργασίας για 'Ηλεκτρονική καταγραφή τμήματος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου' ( Από 5-7-2011 έως 8-7-2011 ώρα 11.30 έως 12.00) (5/7/2011 - 8/7/2011)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος Απευθείας Ανάθεσης Εργασίας για 'Ηλεκτρονική καταγραφή τμήματος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου' ( Από 5-7-2011 έως 8-7-2011 ώρα 11.30 έως 12.00) Προϋπολογισμός: 15.990,00 €