• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αυτοκινήτου (έως 15-7-2011) (8/7/2011 - 15/7/2011)
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αυτοκινήτου (έως 15-7-2011) Προϋπολογισμός: 17.994,90 €

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αυτοκινήτου