• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Αρχική > Δήμος > Δράσεις Δήμου > Έργο Δήμου   
Έργο Δήμου

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και αναλωσίμων για φαξ - φωτοτυπικά και εκτυπωτές (αριθμ. μελέτης: 13/2011) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ( έως 4-8-2011) (13/7/2011 - 4/8/2011)
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και αναλωσίμων για φαξ - φωτοτυπικά και εκτυπωτές (αριθμ. μελέτης: 13/2011) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ( έως 4-8-2011) Προϋπολογισμός: 105.074,83 €

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και αναλωσίμων για φαξ - φωτοτυπικά και εκτυπωτές (αριθμ. μελέτης: 13/2011) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή