• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προβολή

Το Μουσείο Χλωρίδας και Πανίδας του Δέλτα του Έβρου

 

Στα πλαίσια της αξιοποίησης και προβολής των πολιτιστικών αξιών της περιοχής, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ίδρυσε το Μουσείο Χλωρίδας και Πανίδας του Δέλτα του Έβρου. Αυτό δημιουργήθηκε με αξιοποίηση της συλλογής ταριχευμένων πουλιών του κ. Χρήστου Γκούτνερ, Αλεξανδρουπολίτη και γνώστη του Δέλτα και της πανίδας του. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του Μουσείου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, ιδιαίτερα των νέων. Για να είναι όσο γίνεται περισσότερ ο ενημερωτική η παρουσίαση, τα πουλιά και τα ζώα τοποθετήθηκαν σε χώρο όπου γίνεται αναπαράσταση των φυσικών βιοτόπων του Δέλτα. Με άμμο, πέτρες, χαλίκια, χώμα και φυτά που πάρθηκαν από το Δέλτα, απεικονίζονται οι βιότοποι στους οποίους τοποθετείται ένα μέρος της σπάνιας πλέον πανίδας. Εδώ θα δει κανείς ερωδιούς που δεν φωλιάζουν πια στην περιοχή, τα υδρόβια και παρυδάτια που ακόμη περνούν ως μεταναστευτικά, την αγκαθοκαλη μάνα, τη χαλκοκουρούνα, το μελισσοφάγο και το θαλασσαετό. Εξάλλου παρουσιάζονται οι ορεινοί βιότοποι που βρίσκονται στα βόρεια του Δέλτα μαζί με ζώα που ζουν εκεί όπως ο λύκος, η αλεπού, το κουνάβι καθώς και αρπακτικά πουλιά. αυτός ο σονδυασμός στοχεύει στο να δείξει ότι τα οικοσυστήματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους τόσο δομικά όσο και λειτουργικά και η ύπαρξη και διαφύλαξη τους έχει πρωταρχική σημασία για την περιοχή. Τονίζει επίσης ότι η παρουσία μιας μεγάλης ποικιλίας σπάνιων βιοτόπων είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που δίνουν στον .Εβρο μοναδικότητα μέσα στην Ευρώπη. Η ενημέρωση σομπληρώνεται με πολλές φωτογραφίες τοπίων, ζώων και πουλιών, που δείχνουν πως αυτά συμπεριφέρονται στο φυσικό τους περιβάλλον, πως φτιάχνουν τις φωλιές τους και παρουσιάζουν την κατοικία όπου ζουν. Αυτό το σύνολο ολοκληρώνεται με φυσικές φωνές και κελαηδήματα πολλών ειδών πουλιών που έχουν μαγνητοφωνηθεί στη φύση.