Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 - 2019

Δείτε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019 εδώ.

Σ.Β.Α.Α.

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης   «ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» Ιστοσελίδα Σ.Β.Α.Α. Επιτελική Σύνοψη     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 […]