ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 22.940,00 € με ΦΠΑ 24%

Υποβολή προσφορών από 10/06/2019 έως και 18/06/2019 , ημέρα τρίτη και ώρα 03.00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ