ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΕΡΩΝ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΝΘΕΙΑ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΒΑΝΤΑΣ

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΙΣΥΜΗΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΚΙΡΚΗΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΜΑΚΡΗΣ

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΚΟΡΡΑΧΗ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ-ΔΩΡΙΚΟ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ-ΛΟΥΤΡΑ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ-ΝΙΨΑ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΕΣ -ΑΡΔΑΝΙΟ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΕΣ -ΔΟΡΙΣΚΟΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΕΣ -ΚΑΒΗΣΟΣ