Α/Α ΑΘΛΗΤΙΚΗ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΤΑΔΙΟ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  “ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ” Β2 Υπαίθρια  εγκατάσταση  με 3.000 καθήμενους και 2.000 θεατές, όπου διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες στίβου και ποδοσφαίρου
2 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΒΑΝΤΑ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, σε οικισμό με πληθυσμό 497 κατοίκους, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες
3 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, σε οικισμό με πληθυσμό 170 κατοίκους στην οποία διεξάγονται  προπονήσεις και αγώνες.
4 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ   ΧΙΛΗΣ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες.
5 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΑΠΑΛΟΥ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές , στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες.
6 ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΚΤΕΟ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους  θεατές,  στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και  αγώνες.
7 ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΠΑΛΑΓΙΑΣ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες.
8 ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και  αγώνες.
9 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΜΑΚΡΗΣ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, σε οικισμό με πληθυσμό 820 κατοίκους στην οποία διεξάγονται    προπονήσεις και αγώνες.
10 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ   ΜΑΙΣΤΡΟΥ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες.
11 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, σε οικισμό με πληθυσμό 455  κατοίκους, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες.
12 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΑΝΘΕΙΑΣ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές , σε οικισμό με πληθυσμό 1.235  κατοίκους, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες.
13 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΝΙΨΑΣ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, σε οικισμό με πληθυσμό 375  κατοίκους, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες.
14 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΔΩΡΙΚΟΥ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, σε οικισμό με πληθυσμό 252  κατοίκους, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες.
15 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΛΟΥΤΡΩΝ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, σε οικισμό με πληθυσμό 715  κατοίκους, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες.
16 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΦΕΡΩΝ Β1 Υπαίθρια εγκατάσταση με 300 καθήμενους και 240 όρθιους θεατές,  με πληθυσμό 5.206 κατοίκους, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις, τοπικοί και ερασιτεχνικοί αγώνες.
17 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΑΡΔΑΝΙΟΥ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, σε οικισμό με πληθυσμό 401  κατοίκους, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες.
18 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ   ΠΕΠΛΟΥ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, σε οικισμό με πληθυσμό 1.083 κατοίκους, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες.
19 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, σε οικισμό με πληθυσμό 307κατοίκους, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες.
20 ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ   ΔΟΡΙΣΚΟΥ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με όρθιους θεατές, σε οικισμό με πληθυσμό 493 κατοίκους, στην οποία διεξάγονται  προπονήσεις και αγώνες.
21 ΝΕΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  (50μ.) Δ Κλειστή εγκατάσταση με 1.000 καθήμενους  θεατές, όπου διεξάγονται προπονήσεις και  αγώνες υδατοσφαίρισης
22 ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ “ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ” Δ Κλειστή εγκατάσταση με 750 καθήμενους και όρθιους θεατές, όπου διεξάγονται προπονήσεις και  αγώνες πετοσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης  και χειροσφαίρισης
23 ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΕΓΕ Δ Κλειστή εγκατάσταση με 100 καθήμενους και όρθιους θεατές, όπου διεξάγονται προπονήσεις και  αγώνες πετοσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης, badminton  και χειροσφαίρισης
24 ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ Κλειστή εγκατάσταση χωρίς θεατές για προπονήσεις ενόργανης γυμναστικής
25 ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΦΕΡΩΝ Δ Κλειστή εγκατάσταση με 242 καθήμενους  θεατές, όπου διεξάγονται προπονήσεις και  αγώνες πετοσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης  και χειροσφαίρισης
26 ΤΕΣΣΕΡΑ ΓΗΠΕΔΑ  ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α2 Υπαίθρια εγκατάσταση με 20 καθήμενους και όρθιους θεατές, στην οποία διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες αντισφαίρισης