ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 92999

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04-02-2021

Ημερομηνία αποσφράγισης : 11-02-2021

Προϋπολογισμός : 137.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  1.293.647,36 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15.02.2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00μμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 19.02.2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10πμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗ

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / ΤυποποιημένοΈντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/01/2021 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00 Π.Μ

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 56.165,45€ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

Ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι 29/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00πμ.
Προϋπολογισμού 10.000,00€ με ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Συνολικής δαπάνης 43.821,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24.12.2020 και ώρα 15.00μμ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 31.12.2020 και ώρα 09.30πμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΚΕΚΑΣ

2ο ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΚΕΚΑΣ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  10/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    24.631,36 € με Φ.Π.Α

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών : Τετάρτη, 25/11/2020 και ώρα 09.00 πμ  

Τελική ημερομηνία Υποβολής των προσφορών: Πέμπτη,17/12/2020 και ώρα 09:00πμ 

Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00πμ    

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24-11-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Η Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/11/2020 και ώρα 10:00πμ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τ.Ε.Υ.Δ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  05/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  15.000,00 € με το Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9 Νεομβρίου και ώρα 10.00πμ. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί στη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 από 9:30 π.μ (ώρα έναρξης διαγωνισμού) έως 10:00 π.μ (ώρα λήξης των προσφορών).

Η συνολική δαπάνη για δύο έτη ανέρχεται στις 73.388,46 Ευρώ.

 

ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ

ΤΕΥΔ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : έως 17-11-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 211.269,23  € (με ΦΠΑ)

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος : : 93346

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 307.400,00€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΕΩΣ 23.11.2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00μμ

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:                          27.11.2020

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Προϋπολογισμός μελέτης: 126.002,60€με το ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23.10.2020 και ώρα 15:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΕΥΔ

Προϋπολογισμός μελέτης : 113.881,60€ με το ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19.10.2020 και ώρα 15:00μμ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για ακίνητο της ιδιοκτησίας τους εντός προθεσμίας 3 ημερολογιακών

ημερών και από την Δευτέρα, 5-10-2020 έως και την Τετάρτη, 7-10-2020 και ώρες από 08:00π.μ. έως και 14:00μ.μ.

Δημόσια Πρόσκληση 7ου ΝΠΓ

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Φέρες, 16.09.2020​​ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Αριθ. Πρωτ.: 57​​ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ  ​​ ​​ ​​​​ 

με την επωνυμία «Δημοτική​​ 

Ραδιοφωνία Φερών»​​ 

 

Τηλ. Επικ/νίας: 2555 350070 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Φαξ: 2555 350050 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Πληροφορίες: Μουσουρίδου Ε.​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  Προς

Email:​​ em@0921.syzefxis.gov.gr Κάθε ενδιαφερόμενο​​ 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

​​ 

ΘΕΜΑ:​​ Υποβολή προσφοράς για απευθείας​​ ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για την υποστήριξη με Τεχνικό Ήχου των καθημερινών ραδιοφωνικών ενημερωτικών εκπομπών της Δ.Ε.Ρ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης.​​ 

​​ 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Σας ανακοινώνουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την επωνυμία «Δημοτική Ραδιοφωνία Φερών» θα προχωρήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας υποστήριξης με Τεχνικό Ήχου των καθημερινών ραδιοφωνικών ενημερωτικών εκπομπών, συνολικού προϋπολογισμού 900,00 ευρώ ​​ για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών ​​ (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος).

​​ 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ​​ 16/09/2020

 ​​ ​​​​ 

​​ Καλείστε μέχρι και την​​ 23/09/2020, ημέρα Τετάρτη ​​ και ώρα​​ 10.30 π.μ.,​​ να καταθέσετε την προσφορά σας στο γραφείο δημοσίων σχέσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φερών.

 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει​​ τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

 

  • Οικονομική Προσφορά

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 2.  ​​​​ Λογαριασμός Τράπεζας (ΙΒΑΝ) για τον ανάδοχο.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Υποστήριξη με Τεχνικό Ήχου των καθημερινών ραδιοφωνικών ενημερωτικών εκπομπών​​ 

900,00 χωρίς ΦΠΑ (λόγω απαλλαγής)​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Ρ.​​ 

 

 

ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ​​ 

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφοράς ανά τμήμα, για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 275.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 12.10.2020 και ώρα 15:00μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16.10.2020 και ώρα 10:00π.μ. από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 π.μ.

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  24.800,00 € με το Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.917,90 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

 (74.298,19 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10-09-2020

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 44.168,57 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

 (54.769,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 29.871,60 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 01/09/2020

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

 

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής πλευράς βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής προσφοράς ανά τμήμα, για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 117.831,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 21.09.2020 και ώρα 15:00μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25.09.2020 και ώρα 10:00π.μ. από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 66.711,43 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 15η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 10.00

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Loading...