ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Υποβολή δικαιολογητικών στις 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα 10:00 π.μ. και λήξη η 10:30 π.μ.

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ΑΔΑ: Ψ3Ξ3ΟΚ9Β-ΔΦΧ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ​​ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ Αλεξ/πολη  ​​ ​​ ​​​​ ​​ ​​ 14-01-2020

ΝΟΜΟΣ ​​ ΕΒΡΟΥ ​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ Αριθμ. πρωτ. ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​  ​​​​ 172

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ​​ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

«ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»

​​ ΔΗΜΟΥ ​​ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ταχ.Δ/νση​​ :​​ Γ. Καρτάλη 2

Πληρ.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ :​​ Τσιαούση Ε.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ 

Τηλ.  ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​​​ ​​ : 25510-53225,26298,83012  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

FAX ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​​​ ​​ ​​ : 25510-38713 ​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

E-mail ​​​​  ​​ ​​​​ ​​ ​​ :​​ ps@alexpolis.gr ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις της παραγράφου 4,εδάφιο β΄ του άρθρου 10 του Ν.​​ 3812/2009, με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του Ν.2527/1997.​​ 

 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή προσώπων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

 • Το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994.

 • Το​​ άρθρο​​ 27 του Ν.​​ 2081/92 αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που​​ προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. ​​ 

 • Την​​ ΠΥΣ 33/27-12-2006​​ (ΦΕΚ 22Α΄/2006), όπως ισχύει.​​ 

 • Την​​ αριθμ.​​ 15/2019​​ απόφαση​​ του Διοικητικού Συμβουλίου του​​ Ν.Π. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»​​ Δήμου ​​ Αλεξανδρούπολης​​ με θέμα «Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου» του Ν.Π.​​ για το έτος 2019.

 • Το αριθμ.​​ 944/08-10-2019​​ έγγραφο​​ του Υπουργείου Εσωτερικών​​ με το οποίο​​ μας​​ γνωστοποιείται ότι με την αριθ.​​ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/209/35933/20-12-2019​​ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27-12-2006,​​ (280 Α΄)​​ όπως ισχύει, εγκρίθηκε​​ για το Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου​​ Αλεξανδρούπολης» με δ.τ. ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ​​ συμβάσεις​​ μίσθωσης έργου​​ δυο (2) Ιατρών, ενός (1) Παθολόγου και ενός (1) Παιδιάτρου​​ μέχρι​​ ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/09.

 • Την​​ αριθμ.​​ 320/13-01-2020​​ απόφαση​​ του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης​​ Μακεδονίας-Θράκης, σχετικό με την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου​​ με κάλυψη δαπάνης από τους Κ.Α.Π.,​​ δυο ιατρών (παθολόγου και παιδιάτρου)​​ στο Ν.Π.

 • Την​​ αριθμ.​​ πρωτ.​​ 18582/10-09-2019​​ ​​ Βεβαίωση​​ ΑΣΕΠ​​ για σύναψη μίσθωσης έργου για​​ τις ειδικότητες​​ Ιατρού Παθολόγου​​ και Ιατρού Παιδιάτρου.​​ 

 

 

Γνωστοποιούμε

 

 

 

 

 

Α.​​ Την πρόσληψη ενός​​ (1) Ιατρού​​ Παθολόγου​​ με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν:

1. Ελληνική Ιθαγένεια

2. Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους​​ άντρες).

3.​​ Έλλειψη ποινικής καταδίκης ή δικαστικής αντιλήψεως ή απαγορεύσεως.

 

 

Προσόντα ιατρού:​​ 

1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

2. Ειδικότητα​​ Ιατρού​​ ​​ Παθολόγου.

 

 

Β.​​ Την πρόσληψη ενός​​ (1) Ιατρού Παιδιάτρου​​ με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν:

1. Ελληνική Ιθαγένεια

2. Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άντρες).

3. Έλλειψη ποινικής καταδίκης ή δικαστικής αντιλήψεως ή απαγορεύσεως.

 

 

Προσόντα ιατρού:​​ 

1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

2. Ειδικότητα Ιατρού Παιδιάτρου

 

 

Οι ιατροί υπάγονται​​ απευθείας στον Πρόεδρο του Ν.Π.​​ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»​​ Δήμου Αλεξ/πολης.

Η επιλογή​​ και η πρόσληψη ενεργείται με δημόσια γνωστοποίηση διά του τύπου από τον Πρόεδρο, ο οποίος και συνάπτει σύμβαση εργασίας με το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση​​ του,​​ ​​ το ​​ καταλληλότερο, μεταξύ αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Στη σύμβαση εργασίας αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες του καθώς και η αμοιβή του για το διάστημα του ενός (1) χρόνου αυτής.

Σημειώνεται ότι η​​ συγκεκριμένη​​ σύμβαση​​ εργασίας είναι γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων​​ με τα αποδεικτικά των προσόντων και την ιδιότητα θα υποβληθούν στο ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ​​ στη Δ/νση ​​ Γ. Καρτάλη 2​​ Αλεξανδρούπολη​​ μέσα σε προθεσμία​​ πέντε (5) ημερών από​​ την επομένη της δημοσίευσης σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να​​ απευθύνονται στα τηλέφωνα ​​ 2551053225 ​​ &​​ ​​ 2551083012​​ & 2551026298

 ​​​​ ​​ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

Υποβολή δικαιολογητικών από 16-01-2020 έως 21-01-2020

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑ ΜΕΧΡΙ 18-12-2019

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ​​ ​​ ​​​​ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ​​ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ​​ 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ​​ ​​ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ​​ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​​​     Αλεξ/πολη​​ ​​ ​​ 25-11-2019

       ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​     Αριθμ.​​ πρωτ:​​ 36740

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306

Τ.Κ. ​​ 68132​​ ​​ ​​ Αλεξανδρούπολη.

Τηλ.: 25510​​ 64215-218

Fax: 2551064142

 

 

​​ ​​ ​​ ΠΕΡΙΛΗΨΗ​​ ​​ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ​​ ​​ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ​​ ​​ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Προκηρύσσει​​ επαναληπτική​​ φανερή​​ και προφορική​​ πλειοδοτική​​ δημοπρασία, για την εκμίσθωση του​​ Κυλικείου-εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου​​ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ»​​ στην Αλεξανδρούπολη,​​ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.​​ 270/81, του​​ άρθρου​​ 192 Ν. 3463/06, ​​ και τους όρους που αναφέρονται στην​​ 341/2019​​ Απόφαση της​​ Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου​​ (ΑΔΑ:ΩΘ81ΩΨΟ-ΧΒΘ).

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για​​ τρία (3) χρόνια​​ και αρχίζει από την υπογραφή του​​ συμφωνητικού​​ εκμίσθωσης,​​ και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς καθορίζεται στο ποσό των​​ «διακοσίων είκοσι ευρώ» ​​​​ (220,00)​​ €​​ μηνιαίως,​​ με ετήσια αναπροσαρμογή κατά 3% επί του εκάστοτε αναπροσαρμοζόμενου καταβαλλόμενου μισθώματος.​​ 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου​​ Αλεξανδρούπολης)​​ στις​​ 2​​ Δεκεμβρίου​​ 2019, ημέρα Δευτέρα.​​ Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών​​ συμμετοχής​​ ορίζεται​​ από​​ 10:00 π.μ.​​ έως 10:30​​ π.μ. Έλεγχος δικαιολογητικών​​ ​​ από​​ 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. και από 11:00 π.μ. έναρξη των προσφορών της δημοπρασίας​​ ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες των​​ όρων της διακήρυξης​​ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα​​ του Δήμου Αλεξανδρούπολης​​ και​​ συγκεκριμένα στο γραφείο - Περιουσίας​​ (​​ 108)​​ στον 1ο​​ όροφο, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες,​​ ​​ και στα τηλέφωνα:25510​​ 64215 και 25510​​ 64218. Η​​ διακήρυξη θα αναρτηθεί​​ και ​​ στην ιστοσελίδα του Δήμου​​ Αλεξανδρούπολης.​​ ​​ 

 

Να ​​ δημοσιευθεί στη ημερήσια​​ 

Τοπική εφημερίδα «Ελεύθερη Θράκη»

Η δαπάνη βαρύνει το τελευταίο​​ πλειοδότη ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​ Ο Δήμαρχος​​ 

 

​​ Να αναρτηθεί στην εξώθυρα του​​ 

Δημοτικού καταστήματος ​​​​ &​​ στην

εξώθυρα του Κλειστού Γυμναστηρίου ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ιωάννης Ζαμπούκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ​​ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ή ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ

​​ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ​​ ‘’ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ’’​​ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ​​ ΑΓΟΡΑΣ​​ ​​ ΣΤHN​​ ΠΛΑΤΕΙΑ​​ ΕΘΝ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ​​ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

Ο Δήμος Αλεξ/πολης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4497/2017 και την​​ ​​ αριθ.​​ 548/2019​​ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου​​ ​​ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τις ημερομηνίες και ώρες που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

 

ΧΩΡΟΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ​​ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ​​ 

Με την αριθ.​​ 548/2019​​ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η διεξαγωγή​​ εμποροπανήγυρις από 6 έως 10​​ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ​​ ​​ 2019​​ ​​ ​​ με την ευκαιρία εορτασμού του πολιούχου ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ​​ & ​​ Χριστουγεννιάτικης υπαίθριας αγοράς ​​​​ από​​  ​​​​ 12 ​​ έως ​​ 31 ​​​​ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ​​ ​​ 2019​​ ​​ στην Πλατεία ​​ Εθνικής Ανεξαρτησίας.​​ 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές​​ ​​ από​​ ​​ ΔΕΥΤΕΡΑ ​​ 25​​ ​​ Νοεμβρίου​​ ​​ 2019​​ ​​ έως​​ ​​ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ​​ 29​​ ​​ Νοεμβρίου 2019​​ .

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο Αλεξ/πολης – Γραφείο Αδειών Καταστημάτων – (1ος όροφος, γραφείο 109, τηλ. 25510 64151 ,152)​​ για την προμήθεια του εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα καθορίστηκαν οι παρακάτω κατηγορίες και ο αριθμός θέσεων ανά κατηγορία:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-

ΘΕΣΕΙΣ

Κατηγορία 1

Κρύα Σάντουϊτς,​​ HOT​​ DOG, Πίτσα, Τόστ, Σουβλάκια, Λουκάνικα κ.λ.π.

2

 

Κατηγορία 2

Καφέδες, Τσάι, σοκολάτες, νερά, αναψυκτικά, χυμούς κ.λ.π

2

 

Κατηγορία 3

Ξηροί Καρποί, ζαχαρώδη, καραμέλες, σοκολάτες, σοκολατάκια

2

 

Κατηγορία 4

Χειροποίητα αρωματικά είδη (σαπούνια, αρώματα), βότανα

1

 

Κατηγορία 5

Είδη Λαϊκής Τέχνης, μπιζού, αναμνηστικά δώρα

2

 

Κατηγορία 6

Κρέπες, Βάφλες, παγωτό, σιροπιαστά γλυκά

1

 

Κατηγορία 7

Λουκουμάδες, μαλλί της γριάς, κάστανα, πόπ κόρν

2

 

Κατηγορία 8

Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα (οίνος-τσίπουρο-λουκούμια κ.λ.π.)

2

 

Κατηγορία 9

Πίτες παραδοσιακές, σφολιατοειδή κ.λ.π.

1

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ​​ ΘΕΣΕΩΝ

15

Ειδικότερα προβλέπονται ​​ επιπλέον δύο ​​ (2) θέσεις, ​​ οι ​​ οποίες ​​ προορίζονται αποκλειστικά για την περίπτωση των αδειούχων του άρθρου 45 του Ν.4497/2017. (κατόχων βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ​​ ΜΕ​​ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 • Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας (από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του πωλητή – φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Όταν πρόκειται για εταιρίες ή συνεταιρισμούς κ.λ.π. τότε προσκομίζεται καταστατικό και πρακτικό ορισμού νομίμου εκπροσώπου.

 • Βεβαίωση έναρξης δραστηριοποίησης με τις μεταβολές από το​​ TAXIS​​ και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο που συνάδει με το αντικείμενο δραστηριότητας (πρόσφατη εκτύπωση).

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση.

 • Άδεια υπαίθριου εμπορίου

 • Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών Πιστοποιητικό Υγείας σύμφωνα με την ​​ με αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας ελέγχου θα εκδοθεί κατάλογος συμμετεχόντων για την ​​​​ εμποροπανήγυρη του Αγ.Νικολάου & την​​ ​​ Χριστουγεννιάτικη υπαίθρια αγορά, ο οποίος θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλεξ/πολης, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και κατόπιν να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω έγκριση θα κοινοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Η είσπραξη του ανωτέρω τέλους θα γίνεται​​ πρίν την έκδοση της έγκρισης συμμετοχής​​ είτε στο Ταμείο του Δήμου Αλεξ/πολης είτε με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου (όπου πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα). Για τη χορήγηση της έγκρισης συμμετοχής απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση του διπλοτύπου είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου Αλεξ/πολης και η βεβαίωση μεταβολής από την οικεία Δ.Ο.Υ./Δήλωση υποκαταστήματος όπου προβλέπεται​​ και​​ απόδειξη της ταμειακής μηχανής που θα χρησιμοποιηθεί στην υπαίθρια αγορά.

 ​​ ​​​​ 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : έως 19/11/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 588.525,77 € (με ΦΠΑ)

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος : : 86134

Προϋπολογισμός : 19.995,00 €

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Υποβολή προσφορών  : 23/10/2019 εώς  04 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 03:00

Προϋπολογισμός : 14.944,48 €

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Υποβολή προσφορών  : 23/10/2019 εώς  04 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 03:00

Περίληψη διακήρυξης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Προϋπολογισμού 1.463.736,60 € ΜΕ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)(pdf)

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)(xml)

 

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/09/2019,ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Διευκρίνηση

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.250,00ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (8.990,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ)

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 17/07/2019

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΕΥΔ

Προϋπολογισμού 32.736,00 Ευρώ

Προθεσμία υποβολής προσφορών 24-06-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  60.259,60 ΕΥΡΩ ( με Φ.Π.Α. 24% ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών στις 11-06-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Διευκρίνηση 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  32.740,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών στις 11-06-2019

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΕΥΔ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  έως 4/6/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 360.700,53€ (συμπ. ΦΠΑ)

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος : : 81513

21/05/2019 έως 13/06/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Προϋπολογισμός: 158.000,00 € με ΦΠΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος : 82906

Προϋπολογισμός: 59.991,93 € πλέον ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών:  07/05/2019 ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ανακοίνωση 

08-04-2019  έως    09-05-2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  720.000,00 € με ΦΠΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος : 81349

Ημερομηνία υποβολής προσφορών εώς 10-04-2019

Προϋπολογισμού  34.968,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΤΕΥΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 2.900.000 €

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών : 22/04/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος : 80938