Η Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/11/2020 και ώρα 10:00πμ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τ.Ε.Υ.Δ

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  05/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  15.000,00 € με το Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9 Νεομβρίου και ώρα 10.00πμ. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί στη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 από 9:30 π.μ (ώρα έναρξης διαγωνισμού) έως 10:00 π.μ (ώρα λήξης των προσφορών).

Η συνολική δαπάνη για δύο έτη ανέρχεται στις 73.388,46 Ευρώ.

 

ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ

ΤΕΥΔ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : έως 17-11-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 211.269,23  € (με ΦΠΑ)

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος : : 93346

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 307.400,00€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΕΩΣ 23.11.2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00μμ

ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:                          27.11.2020

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Προϋπολογισμός μελέτης: 126.002,60€με το ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23.10.2020 και ώρα 15:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΕΥΔ

Προϋπολογισμός μελέτης : 113.881,60€ με το ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19.10.2020 και ώρα 15:00μμ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΔΙΑΚHΡYΞΗ

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για ακίνητο της ιδιοκτησίας τους εντός προθεσμίας 3 ημερολογιακών

ημερών και από την Δευτέρα, 5-10-2020 έως και την Τετάρτη, 7-10-2020 και ώρες από 08:00π.μ. έως και 14:00μ.μ.

Δημόσια Πρόσκληση 7ου ΝΠΓ

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Φέρες, 16.09.2020​​ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Αριθ. Πρωτ.: 57​​ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ  ​​ ​​ ​​​​ 

με την επωνυμία «Δημοτική​​ 

Ραδιοφωνία Φερών»​​ 

 

Τηλ. Επικ/νίας: 2555 350070 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Φαξ: 2555 350050 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Πληροφορίες: Μουσουρίδου Ε.​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  Προς

Email:​​ em@0921.syzefxis.gov.gr Κάθε ενδιαφερόμενο​​ 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

​​ 

ΘΕΜΑ:​​ Υποβολή προσφοράς για απευθείας​​ ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για την υποστήριξη με Τεχνικό Ήχου των καθημερινών ραδιοφωνικών ενημερωτικών εκπομπών της Δ.Ε.Ρ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης.​​ 

​​ 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Σας ανακοινώνουμε ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με την επωνυμία «Δημοτική Ραδιοφωνία Φερών» θα προχωρήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας υποστήριξης με Τεχνικό Ήχου των καθημερινών ραδιοφωνικών ενημερωτικών εκπομπών, συνολικού προϋπολογισμού 900,00 ευρώ ​​ για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών ​​ (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος).

​​ 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ​​ 16/09/2020

 ​​ ​​​​ 

​​ Καλείστε μέχρι και την​​ 23/09/2020, ημέρα Τετάρτη ​​ και ώρα​​ 10.30 π.μ.,​​ να καταθέσετε την προσφορά σας στο γραφείο δημοσίων σχέσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φερών.

 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει​​ τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

 

 • Οικονομική Προσφορά

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 2.  ​​​​ Λογαριασμός Τράπεζας (ΙΒΑΝ) για τον ανάδοχο.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Υποστήριξη με Τεχνικό Ήχου των καθημερινών ραδιοφωνικών ενημερωτικών εκπομπών​​ 

900,00 χωρίς ΦΠΑ (λόγω απαλλαγής)​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Ρ.​​ 

 

 

ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ​​ 

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής προσφοράς ανά τμήμα, για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 275.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 12.10.2020 και ώρα 15:00μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16.10.2020 και ώρα 10:00π.μ. από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 π.μ.

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  24.800,00 € με το Φ.Π.Α.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.917,90 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

 (74.298,19 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10-09-2020

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 44.168,57 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

 (54.769,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 29.871,60 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 01/09/2020

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

 

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής πλευράς βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής προσφοράς ανά τμήμα, για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 117.831,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 21.09.2020 και ώρα 15:00μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25.09.2020 και ώρα 10:00π.μ. από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 66.711,43 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 15η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 10.00

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΠΟ 11-6-2020 ΕΩΣ 23/6 2020 , ώρα 10.00).

 

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΊΝΑΙ ΦΑΝΕΡΉ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤ. ΑΡΔΑΝΙΟΥ, ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ, ΙΤΕΑΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η δημοπρασία θα γίνει στις 22-Ιουνίου ημέρα Δευτέρα στις 09:00 με 10:00 προσέλευση δικαιολογητικών και στις 10:00 με 11:00 η προφορική πλειοδοτική δημοπρασία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: έως 23/6/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 285.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος : : 90309

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

KATAΛHTIKH HMEROMHNIA ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη  12  Μαΐου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-5-2020 , ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 59.076,00€ άνευ ΦΠΑ (66.755,88€ με ΦΠΑ 13%)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 154.543,68 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 4  ΜΑΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00μμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.863,56 ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών 24-03-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

 

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 20.03.2020 και ώρα 15.00μμ

Kαταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 27.03.2020 και ώρα 11.00πμ

Ποσό προϋπολογισμού μελέτης : 39.999,67€

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΕΥΔ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Φερών, στις 10 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη

α) Για το αγροτεμάχιο Φερών

Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία   ορίζεται η  10:00 π.μ.  και λήξη η 10:30 π.μ.

Ώρα έναρξης των προσφορών, ορίζεται η 10:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 11:00 π.μ.

β) Για το αγροτεμάχιο Μοναστηρακίου

Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία   ορίζεται η  11:00 π.μ.  και λήξη η 11:30 π.μ.

Ώρα έναρξης των προσφορών, ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 12:00 π.μ.

γ) Για τα αγροτεμάχια  Μελίας

Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία   ορίζεται η  12:00 π.μ.  και λήξη η 12:30 π.μ.

Ώρα έναρξης των προσφορών , ορίζεται η 12:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 13:00 π.μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.790,80 ΕΥΡΩ

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών στις 18η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9:30 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ​​ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ​​ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

Τηλέφωνο: 25510​​ 83012 - 53225    ​​ 

Φαξ: 2551038713

Πληροφορίες:​​ Γκαμπιτσάκης Ζαχαρίας

Email:​​ ps@alexpolis.gr

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  ​​ ​​​​ 359

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  ​​ ​​​​ 29​​ Ιανουαρίου 2020

 

 

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

ΘΕΜΑ:​​ Απευθείας​​ ανάθεση για​​ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.

 

Σας ανακοινώνουμε ότι​​ το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης​​ θα προχωρήσει στην​​ δαπάνη για​​ ​​ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων,​​ οχτώ​​ ​​ αυτοκινήτων​​ με τη διαδικασία της απευθείας​​ ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού​​ 1385,00​​ €, σύμφωνα με την​​ τεχνική περιγραφή ​​ και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: ​​ 29/01/2020.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ Καλείστε μέχρι και την​​ 03/02/2020, ημέρα​​ Δευτέρα​​ και​​ ώρα​​ 03.00​​  μ.μ,​​ να καταθέσετε την προσφορά σας στο​​ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου​​ Αλεξ/πολης​​ , Καρτάλη 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:​​ 

 • Οικονομική Προσφορά​​ .

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.​​ 

 

 

 

 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ​​ 

 

 

 

 

​​ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

 

 

τεχνικη  ​​​​ περιγραφη

 

​​ Με την μελέτη αυτή προβλέπετε η​​ ασφαλιστική κάλυψη αυτοκινήτων του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ​​ και χρησιμοποιούνται για την μεταφορά του προσωπικού και των τροφίμων.

 

 

 

Α/Α

ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΜΑΡΚΑ

ΧΡΗΣΗ

1

KHI4027

SUZUKI

EIX

2

ΚΗΙ5648

CITROEN

ΦΙΧ

3

ΚΗΙ5647

CITROEN

ΦΙΧ

4

ΚΗΙ4040

HYUNDAI

ΕΙΧ

5

ΚΗΗ4119

NISSAN

ΦΙΧ

6

ΚΗΙ4013

HYUNDAI

ΕΙΧ

7

ΚΗΙ4018

HYUNDAI

ΕΙΧ

8

ΕΒΒ948

ECO CAR

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ

 

Η ασφάλιση θα είναι ετήσια και θα περιλαμβάνει τις ​​ βασικές καλύψεις

 

 

- Σωματικές βλάβες 

-Υλικές ζημιές

-Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

-Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος

-Προστασία bonus malus

-Επείγουσα αερομεταφορά 

-Ρυμούλκηση συνέπεια ατυχήματος

-Προσωπικό ατύχημα οδηγού για 8.000€  

 

 

 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των​​ 1.385,00​​ ​​ με ​​ τον​​ Φ.Π.Α. ​​ και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6253.01 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός μελέτης (Ενδεικτικός)

CPV​​ :​​ 66518200-6  ​​ ​​ ​​​​ Υπηρεσίες ασφαλιστικών γραφείων

 

 

Α/Α

ΑΡ. ΚΥΚΛ.

ΜΑΡΚΑ

ΧΡΗΣΗ

ΛΗΞΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

1

KHI4027

SUZUKI

EIX

11/2/2019

175,00 €

2

ΚΗΙ5648

CITROEN

ΦΙΧ

11/2/2019

165,00 €

3

ΚΗΙ5647

CITROEN

ΦΙΧ

13/2/2019

165,00 €

4

ΚΗΙ4040

HYUNDAI

ΕΙΧ

27/2/2019

230,00 €

5

ΚΗΗ4119

NISSAN

ΦΙΧ

27/11/2019

210,00 €

6

ΚΗΙ4013

HYUNDAI

ΕΙΧ

31/12/2019

180,00 €

7

ΚΗΙ4018

HYUNDAI

ΕΙΧ

31/12/2019

180,00 €

8

ΕΒΒ948

ECO CAR

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ

14/9/2019

80,00 €

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

1.385,00 €

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

Αλεξανδρούπολη  ​​ ​​​​ 24-01-2020

Ο αν.προϊστάμενος τμήματος οικονομικού​​ 

 

 

 

 

Γκαμπιτσάκης Ζαχαρίας

 

 

 

Ο Συντάξας

 

 

 

 

 

Δουλακάκη Μαρία​​ 

 

 

 

1

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

Υποβολή δικαιολογητικών στις 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα 10:00 π.μ. και λήξη η 10:30 π.μ.

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ΑΔΑ: Ψ3Ξ3ΟΚ9Β-ΔΦΧ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ​​ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ Αλεξ/πολη  ​​ ​​ ​​​​ ​​ ​​ 14-01-2020

ΝΟΜΟΣ ​​ ΕΒΡΟΥ ​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ Αριθμ. πρωτ. ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​  ​​​​ 172

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ​​ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

«ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»

​​ ΔΗΜΟΥ ​​ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Ταχ.Δ/νση​​ :​​ Γ. Καρτάλη 2

Πληρ.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ :​​ Τσιαούση Ε.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​  ​​​​ 

Τηλ.  ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​​​ ​​ : 25510-53225,26298,83012  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

FAX ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​​​ ​​ ​​ : 25510-38713 ​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

E-mail ​​​​  ​​ ​​​​ ​​ ​​ :​​ ps@alexpolis.gr ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις της παραγράφου 4,εδάφιο β΄ του άρθρου 10 του Ν.​​ 3812/2009, με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του Ν.2527/1997.​​ 

 • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή προσώπων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

 • Το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994.

 • Το​​ άρθρο​​ 27 του Ν.​​ 2081/92 αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που​​ προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. ​​ 

 • Την​​ ΠΥΣ 33/27-12-2006​​ (ΦΕΚ 22Α΄/2006), όπως ισχύει.​​ 

 • Την​​ αριθμ.​​ 15/2019​​ απόφαση​​ του Διοικητικού Συμβουλίου του​​ Ν.Π. «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»​​ Δήμου ​​ Αλεξανδρούπολης​​ με θέμα «Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου» του Ν.Π.​​ για το έτος 2019.

 • Το αριθμ.​​ 944/08-10-2019​​ έγγραφο​​ του Υπουργείου Εσωτερικών​​ με το οποίο​​ μας​​ γνωστοποιείται ότι με την αριθ.​​ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/209/35933/20-12-2019​​ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27-12-2006,​​ (280 Α΄)​​ όπως ισχύει, εγκρίθηκε​​ για το Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου​​ Αλεξανδρούπολης» με δ.τ. ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ​​ συμβάσεις​​ μίσθωσης έργου​​ δυο (2) Ιατρών, ενός (1) Παθολόγου και ενός (1) Παιδιάτρου​​ μέχρι​​ ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/09.

 • Την​​ αριθμ.​​ 320/13-01-2020​​ απόφαση​​ του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης​​ Μακεδονίας-Θράκης, σχετικό με την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου​​ με κάλυψη δαπάνης από τους Κ.Α.Π.,​​ δυο ιατρών (παθολόγου και παιδιάτρου)​​ στο Ν.Π.

 • Την​​ αριθμ.​​ πρωτ.​​ 18582/10-09-2019​​ ​​ Βεβαίωση​​ ΑΣΕΠ​​ για σύναψη μίσθωσης έργου για​​ τις ειδικότητες​​ Ιατρού Παθολόγου​​ και Ιατρού Παιδιάτρου.​​ 

 

 

Γνωστοποιούμε

 

 

 

 

 

Α.​​ Την πρόσληψη ενός​​ (1) Ιατρού​​ Παθολόγου​​ με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν:

1. Ελληνική Ιθαγένεια

2. Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους​​ άντρες).

3.​​ Έλλειψη ποινικής καταδίκης ή δικαστικής αντιλήψεως ή απαγορεύσεως.

 

 

Προσόντα ιατρού:​​ 

1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

2. Ειδικότητα​​ Ιατρού​​ ​​ Παθολόγου.

 

 

Β.​​ Την πρόσληψη ενός​​ (1) Ιατρού Παιδιάτρου​​ με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να έχουν:

1. Ελληνική Ιθαγένεια

2. Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άντρες).

3. Έλλειψη ποινικής καταδίκης ή δικαστικής αντιλήψεως ή απαγορεύσεως.

 

 

Προσόντα ιατρού:​​ 

1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

2. Ειδικότητα Ιατρού Παιδιάτρου

 

 

Οι ιατροί υπάγονται​​ απευθείας στον Πρόεδρο του Ν.Π.​​ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»​​ Δήμου Αλεξ/πολης.

Η επιλογή​​ και η πρόσληψη ενεργείται με δημόσια γνωστοποίηση διά του τύπου από τον Πρόεδρο, ο οποίος και συνάπτει σύμβαση εργασίας με το πρόσωπο που είναι κατά την κρίση​​ του,​​ ​​ το ​​ καταλληλότερο, μεταξύ αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Στη σύμβαση εργασίας αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες του καθώς και η αμοιβή του για το διάστημα του ενός (1) χρόνου αυτής.

Σημειώνεται ότι η​​ συγκεκριμένη​​ σύμβαση​​ εργασίας είναι γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων​​ με τα αποδεικτικά των προσόντων και την ιδιότητα θα υποβληθούν στο ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ​​ στη Δ/νση ​​ Γ. Καρτάλη 2​​ Αλεξανδρούπολη​​ μέσα σε προθεσμία​​ πέντε (5) ημερών από​​ την επομένη της δημοσίευσης σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να​​ απευθύνονται στα τηλέφωνα ​​ 2551053225 ​​ &​​ ​​ 2551083012​​ & 2551026298

 ​​​​ ​​ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

Υποβολή δικαιολογητικών από 16-01-2020 έως 21-01-2020

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑ ΜΕΧΡΙ 18-12-2019

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ​​ ​​ ​​​​ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ​​ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ​​ 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ​​ ​​ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ​​ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​​​     Αλεξ/πολη​​ ​​ ​​ 25-11-2019

       ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​     Αριθμ.​​ πρωτ:​​ 36740

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306

Τ.Κ. ​​ 68132​​ ​​ ​​ Αλεξανδρούπολη.

Τηλ.: 25510​​ 64215-218

Fax: 2551064142

 

 

​​ ​​ ​​ ΠΕΡΙΛΗΨΗ​​ ​​ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ​​ ​​ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ​​ ​​ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Προκηρύσσει​​ επαναληπτική​​ φανερή​​ και προφορική​​ πλειοδοτική​​ δημοπρασία, για την εκμίσθωση του​​ Κυλικείου-εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου​​ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ»​​ στην Αλεξανδρούπολη,​​ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.​​ 270/81, του​​ άρθρου​​ 192 Ν. 3463/06, ​​ και τους όρους που αναφέρονται στην​​ 341/2019​​ Απόφαση της​​ Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου​​ (ΑΔΑ:ΩΘ81ΩΨΟ-ΧΒΘ).

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για​​ τρία (3) χρόνια​​ και αρχίζει από την υπογραφή του​​ συμφωνητικού​​ εκμίσθωσης,​​ και το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς καθορίζεται στο ποσό των​​ «διακοσίων είκοσι ευρώ» ​​​​ (220,00)​​ €​​ μηνιαίως,​​ με ετήσια αναπροσαρμογή κατά 3% επί του εκάστοτε αναπροσαρμοζόμενου καταβαλλόμενου μισθώματος.​​ 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου​​ Αλεξανδρούπολης)​​ στις​​ 2​​ Δεκεμβρίου​​ 2019, ημέρα Δευτέρα.​​ Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών​​ συμμετοχής​​ ορίζεται​​ από​​ 10:00 π.μ.​​ έως 10:30​​ π.μ. Έλεγχος δικαιολογητικών​​ ​​ από​​ 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. και από 11:00 π.μ. έναρξη των προσφορών της δημοπρασίας​​ ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες των​​ όρων της διακήρυξης​​ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα​​ του Δήμου Αλεξανδρούπολης​​ και​​ συγκεκριμένα στο γραφείο - Περιουσίας​​ (​​ 108)​​ στον 1ο​​ όροφο, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες,​​ ​​ και στα τηλέφωνα:25510​​ 64215 και 25510​​ 64218. Η​​ διακήρυξη θα αναρτηθεί​​ και ​​ στην ιστοσελίδα του Δήμου​​ Αλεξανδρούπολης.​​ ​​ 

 

Να ​​ δημοσιευθεί στη ημερήσια​​ 

Τοπική εφημερίδα «Ελεύθερη Θράκη»

Η δαπάνη βαρύνει το τελευταίο​​ πλειοδότη ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​ Ο Δήμαρχος​​ 

 

​​ Να αναρτηθεί στην εξώθυρα του​​ 

Δημοτικού καταστήματος ​​​​ &​​ στην

εξώθυρα του Κλειστού Γυμναστηρίου ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Ιωάννης Ζαμπούκης