(11/9/2018 – 11/10/2018)

 

Προϋπολογισμός: 120.000,00 €

 

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος :  76444

(30/8/2018 – 25/9/2018)

 

Προϋπολογισμός: 350.000,00 €

 

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος :  76160

 

(22/8/2018 – 27/9/2018)

Προϋπολογισμός: 2.950.000,00 €

 

Ανάδειξη- αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι
‘Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση – κινηματοθέατρο και ανέγερση νέου κτιρίου στην θέση 2 με χρήση συνάθροισης κοινού (χώροι εστίασης- καφέ)’
Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος :  75909

 

(14/8/2018 – 13/9/2018)

Προϋπολογισμός: 3.000.000,00 €

 

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος :  75848

 

Loading...