Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, στις 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.
Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών για το δημοπρατούμενο τμήμα ορίζεται η 09.00π.μ και λήξη η 10.00π.μ. Ώρα έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 10.00π.μ. και ώρα λήξης 11.00π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ