Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική. Θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Φερών, ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών  στις 11 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη.

Χρονικό διάστημα υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία  ορίζεται η  10:00 π.μ.  και λήξη η 10:30 π.μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ