ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 Φεβρουαρίου 2021, και από ώρα 11.30 π.μ. έως 12.00 μ.μ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ