ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ:               ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 Φεβρουαρίου 2021, και  από ώρα 10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ