ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 Φεβρουαρίου 2021, και από ώρα 12.00 έως 12.30 μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ