ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 17 Φεβρουαρίου 2021, και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ