Προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ : 298.153,80€

Υποβολή προσφορών εώς 08.05.2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Ε.Ε.Π