ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Από Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 έως Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η.Υ 14.01.2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ2_2020 ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ5 ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 02.12.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ-ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 02.12.2019

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ