Ιστορικό

Ο Βιοαγρός του Δήμου Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε από μία ιδέα – πρόταση του κ. Ζολώτα Βασίλειου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, την οποία αναλύει στο βιβλίο του με τίτλο «Η βιοθωράκιση της πόλης και η πολιτική της βιοθωράκισης». Η ιδέα αυτή υιοθετήθηκε προεκλογικά από τον υποψήφιο Δήμαρχο κ. Λαμπάκη Ευάγγελο και το συνδυασμό «Πόλη και Πολίτες». Ο συνδυασμός αυτός κέρδισε τις εκλογές και κατέστη δημοτική αρχή τον Ιανουάριο του 2011.

Ο κ. Λαμπάκης Ευάγγελος, ως νέος Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, προχώρησε άμεσα στην υλοποίηση αυτής της πρότασης:

  • Για την κατασκευή του Βιοαγρού – Λαχανόκηπου επιλέχθηκε αγρόκτημα 27 στρ. σε απόσταση 2,5 χλμ. από την πόλη.
  • Το έργο εγκρίθηκε από την 4η συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου στις 28.02.2011
  • Στην 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή έργου υποδομής για την βιοκαλλιέργεια»
  • Το έργο παραδόθηκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης τον Οκτώβριο του 2012.

Η εικόνα του βιοαγρού σήμερα

Ο Βιοαγρός του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι ένα αυτοδιαχεριζόμενο αγρόκτημα στις παρυφές της πόλης που προσφέρει διατροφική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτισμική θωράκιση. Διαμορφώνεται σε δύο ακίνητα συνολικής έκτασης 27.750 τ.μ. στη θέση «ΜΗΧΑΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ».

Είναι μια δράση που απευθύνεται στους πολίτες του Δήμου Αλεξανδρούπολης με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Οι δραστηριότητες είναι εντατικά συμμετοχικές ενώ μεταμορφώνουν το χώρο σε υπαίθριο εργαστήρι παραγωγής ειδών πρώτης ανάγκης για κάθε ηλικία και για διαφορετικές προτιμήσεις. Θα εγκαθίστανται συνταξιούχοι της πόλης, άνεργοι και πολίτες με χαμηλά εισοδήματα.

Ο χώρος είναι περιφραγμένος και στο εσωτερικό του έχουν καθοριστεί τεμάχια από 50 ως 100 τ.μ. Στο χώρο υπάρχει υποδομή άρδευσης, ηλεκτρικού ρεύματος και χαλικόστρωσης.

Η μόνη υποχρέωση που έχουν οι καλλιεργητές του βιοαγρού στο Δήμο είναι να παραδίδουν το 10% της παραγωγής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

Εγκατάσταση καλλιεργητών

Τον Οκτώβριο του 2012 έγιναν τα εγκαίνια του βιοαγρού και αποδόθηκαν οι εκτάσεις στου δικαιούχους.

Στο βιοαγρό είναι εγκατεστημένοι 290 καλλιεργητές. Κατέχουν αγροτεμάχια έκτασης 50, 70 & 100 τ.μ. και τους παρέχεται νερό για άρδευση με ξεχωριστή παροχή για κάθε παρτέρι.

Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, η επιλογή γίνεται με κοινωνικά κριτήρια και συγκεκριμένα με βάση:

Α. Το οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα που εμφανίζεται στο αντίγραφο του εκκαθαριστικού.

Β. Την επαγγελματική κατάσταση και οικογενειακή κατάσταση (άνεργοι, πολύτεκνοι, κ.τ.λ.)

Γ. Το αν είναι δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους ενδιαφερόμενους είναι:

  1. Αίτηση
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Φορολογική Δήλωση
  5. Ε9
  6. Κάρτα ανεργίας εφόσον υπάρχει.

Παρατήρηση: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους.

Πληροφορίες : Παλαιό Δημαρχείο

Πλατεία Κύπρου,

Α΄όροφος, Τμήμα Πρασίνου

τηλ.: 2551350042,  κ. Κουματζίδου