Υποβολή Ένστασης, κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση και κατόπιν στείλτε την στο παρακάτω mail.

d.a.alexpolis@hotmail.com  

Κατεβάστε την Αίτηση

ή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2551350081