Υποβολή Ένστασης, κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση και κατόπιν στείλτε την στο παρακάτω mail.

d.a.alexpolis@hotmail.com  

Κατεβάστε την Αίτηση

ή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2551350081

Ηλεκτρονικά η έκδοση και η ανανέωση των καρτών στάθμευσης μόνιμου κατοίκου και για εγκυμονούσες 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Ανανέωσης Κάρτας Στάθμευσης Μονίμου Κατοίκου για το έτος 2021

 Αίτηση Χορήγησης Κάρτας Στάθμευσης για Εγκυμονούσες

Αίτηση Χορήγησης Κάρτας Στάθμευσης Mόνιμου Kατοίκου