Λ. Δημοκρατίας 1, Μύλος Μασούρα (2ος όροφος) - T.K. 68132 - Αλεξανδρούπολη
Υπεύθυνη Αικ. Ευστρ. Μακρή
Τηλ.: 2551089924, 2551089941
Fax. 2551089941
email: ethelontismos@alexpolis.gr

Αίτηση Εθελοντή

Error:(#15) Requires session when calling from a desktop app