ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

Επισκεφθείτε την σελίδα εδώ.