Κ.Δ.ΑΠ. - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
Κατασκήνωση
Σχολεία
Παιδικοί σταθμοί
Δημοτική βιβλιοθήκη
Μουσείο φυσικής ιστορίας