Τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, είναι τα εξής:

  1. κ. Ιντζεπελίδου Συτμαλίδου Ελένη, Αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης , Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
  2. κ. Τσακιρούδη Τριάδα, υπάλληλος του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων.
  3. κ. Κοσμίδου Ταμάρα, Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Αλεξανδρούπολης.
  4. κ. Μπαμπούρα Κρυσταλλένια, Ασφαλίστρια.
  5. κ. Δουλάμη Παρδαλίδου Παναγιώτα, εκπρόσωπος Ένωσης Γυναικών Ελλάδας.
  6. κ. Τσακίρη Άννα , εκπρόσωπος της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας.
  7. κ. Ποϊραζίδου Αλεξάνδρα, Ασφαλίστρια.
  8. κ. Τσιρόζη Σμαρώ, Δημότης.