Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η Δημοτική Σύμβουλος, κ. Μουλατζίδου – Λαζαρίδου Δροσιά,

Αναπληρωματικό μέλος της Προέδρου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βουρδόλης Θεόδωρος

Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων: Νικολαϊδης Μιχαήλ, ως τακτικό μέλος και Κασαπίδης Βασίλειος, ως αναπληρωματικό.