459-2019 Α.Δ.Σ.
Ε. Π. Ζ. 01-09-2019  06-11-2021

Ζαμπούκης Ιωάννης (Δήμαρχος- Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.)
Τακτικά Μέλη:

1.Δαστερίδης Ηλίας
2.Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη
3.Μουλατζίδου -  Λαζαρίδου Δροσιά
4.Ραπτόπουλος Νικόλαος
5.Ουζουνίδης Γεώργιος
6.Κουκουράβας Γεώργιος
7.Κυριακίδης Πέτρος
8.Δουνάκης  Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά Μέλη πλειοψηφίας:

1.Δέλκος Βασίλειος
2.Κιζιρίδης Γεώργιος
3.Μιχαηλίδης Χαράλαμπος
4.Κολγιώνης Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη μειοψηφίας:

1.Βραχιόλογλου Στυλιανός
2.Ζιώγας Χρήστος
3.Αραμπατζής Κυριάκος      
4.Αγγελίδης Παναγιώτης