99-2017 Α.Δ.Σ.
Ε. Π. Ζ. 05-03-2017-31-08-2019

Ευάγγελος Λαμπάκης (Δήμαρχος- Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.)
Τακτικά Μέλη:
1.ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
2.ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
3.ΖΗΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4.ΤΕΡΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
5.ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6.ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
8.ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ

Αναπληρωματικά Μέλη:
1.ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
5.ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ