Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση ως βασική συνιστώσα της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί την προτεραιότητα των προσπαθειών μας. Στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια για ανακύκλωση η οποία πρόκειται να εντατικοποιηθεί στο άμεσο μέλλον με τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ).

Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Με αυτή την έννοια η αυτόνομη αξία του περιβάλλοντος, η ανάγκη να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά θα πρέπει να διαπερνά όλες μας τις προσπάθειες για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής. Το χρωστάμε άλλωστε στους εαυτούς μας, μα κυρίως στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται. Μια προσπάθεια όπως αυτή με σκοπό την βελτίωση του περιβάλλοντος και την εξυγίανσή του από την αλόγιστη κατάχρηση του ανθρώπου χρειάζεται πάνω από όλα τους πολίτες.

Η υιοθέτηση της θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς θα πρέπει να μας αγγίζει όλους ανεξαιρέτως. Δεν ζητάμε από τους πολίτες κάτι ανέφικτο. Μερικές απλές, καθημερινές κινήσεις μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Για παράδειγμα, αν διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα αποθέτουμε στους μπλε κάδους, βοηθάμε όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων. Στη συνέχεια, αν απορρίπτουμε τα μικροαντικείμενά μας στους κάδους και όχι κάτω στο δρόμο, η πόλη μας γίνεται αμέσως καθαρότερη. Επίσης, απορρίπτοντας τα σκουπίδια μας μέσα στους κάδους, βελτιώνουμε την εικόνα της πόλης μας, εμποδίζουμε τις δυσάρεστες οσμές και γιατί όχι συνεισφέρουμε και στην ομαλή κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων.

Η προσπάθεια για μια καθαρή και περιβαλλοντικά φιλική πόλη δε σταματάει ποτέ. Η διεύθυνση καθαριότητας εργάζεται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο για να προσφέρει τις υπηρεσίες της σ' αυτό τον τομέα.

Η καθαριότητα της πόλης μας είναι ζήτημα που μας αφορά όλους. Οφείλουμε να ευαισθητοποιηθούμε ως σύνολο, αλλά και ο καθένας μας χωριστά για να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή και για να δώσουμε στην Αλεξανδρούπολη στους οικισμούς της και στο περιβάλλον γενικότερα  την εικόνα που όλοι θέλουμε. Το σημαντικότερο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η τήρηση ορισμένων εύκολων και απλών κανόνων που αρκούν για να κάνουν τη διαφορά.

 • Όλοι οι κάτοικοι του δήμου έχουν υποχρέωση να φροντίζουν για την καθαριότητα του δήμου και να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης ρύπανση του περιβάλλοντος (Άρθρο 4).
 • Τα απορρίμματα συσκευάζονται σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους και αποθηκεύονται στον πλησιέστερο κάδο. Η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους και η έλλειψη ή πλημμελής συσκευασία δεν επιτρέπεται (Άρθρο 5, παρ. 1).
 • Ογκώδη ή βαριά αντικείμενα (άχρηστα έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές) και προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά κλπ) αποκομίζονται βάσει ιδιαίτερου προγράμματος της υπηρεσίας. (Άρθρο 5, παρ. 2). (Οδηγίες – link στην αντίστοιχη ενότητα)
 • Υλικά συσκευασίας από καταστήματα, γραφεία κ.λπ τοποθετούνται στους ανάλογους κάδους αφού πρώτα ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους (Άρθρο 5, παρ. 3).
 • Η μετακίνηση ή η απομάκρυνση των κάδων γίνεται μόνο από την Υπηρεσία καθαριότητας (Άρθρο 6, παρ. 2).
 • Απορρίμματα βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή άλλων εγκαταστάσεων, τα οποία από τη φύση τους ή τη σύνθεση τους ή τον όγκο τους διαφέρουν από τα οικιακά, καθώς και απορρίμματα παραγόμενα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τη συνηθισμένη ικανότητα αποκομιδής της υπηρεσίας, συλλέγονται, μεταφέρονται και διατίθενται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του νομέα του χώρου από τον οποίο προέρχονται (Άρθρο 8, παρ. 1 και ΗΠ/50910/2727, ΦΕΚ 1909/Β΄/03).
 • Προϊόντα οικοδομικών εργασιών (από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, κ.λπ) απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη ή του νομέα του χώρου από τον οποίο προέρχονται ή των εργολάβων που εκτελούν τις εργασίες και μεταφέρονται στους ειδικούς χώρους (Άρθρο 8, παρ. 3) αδειοδοτημένους για την ανακύκλωση τους.

Δείτε αναλυτικά εδώ τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον κανονισμό καθαριότητας, για δημότες και καταστηματάρχες.

Ανακύκλωση είναι η επεξεργασία υλικών που, αν και τα προορίζαμε για απορρίμματα, διατηρούν μέρος της αξίας τους και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ωφελώντας το περιβάλλον και την οικονομία.

Ο σημερινός τρόπος ζωής έχει αλλάξει αρκετά τη σύσταση των σκουπιδιών που παράγουμε καθημερινά, ενώ έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των συσκευασιών που καταλήγουν στα απορρίμματα. Η παραγωγή αποβλήτων συσκευασιών αποτελεί σημαντική μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό.

Η μείωση της ρύπανσης από τα απορρίμματα είναι απαραίτητη και συνίσταται στη ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων και στην περιβαλλοντικά φιλική επεξεργασία και διάθεσή τους. Η ταφή των απορριμμάτων δεν αποτελεί πλέον πανάκεια λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων ρύπανσης των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα. Η μόνη λύση είναι η ευρεία ανακύκλωση των απορριμμάτων. Με την ανακύκλωση γίνεται εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

 

Οι 6 απαραίτητες κινήσεις για σωστή ανακύκλωση

την ίδια στιγμή χρήσης οποιουδήποτε προϊόντος περικλείεται σε συσκευασία που μπορεί να ανακυκλωθεί:

α. Τα διαχωρίζουμε από τα υπόλοιπα σκουπίδια.
β. Αδειάζουμε τις συσκευασίες από το περιεχόμενό τους μέχρι τελευταίας σταγόνας ή μπουκιάς.
γ. Τα ξεπλένουμε μέχρι να είναι απολύτως καθαρά, χωρίς υπολείμματα.
δ. Διπλώνουμε όποια μεγάλη χάρτινη συσκευασία έχουμε για να μην πιάνει χώρο στους κάδους.
ε. Αφαιρούμε τα πώματα από τα μπουκάλια.
στ. Αδειάζουμε εντελώς τις σακούλες που έχουμε γεμίσει με απορρίμματα στους κάδους και κατόπιν, αν η σακούλα δεν είναι βιοδιασπώμενη, την πετάμε και αυτή.

Οι μαγικές λέξεις για το τι πετάμε, είναι: άδειες, καθαρές, διπλωμένες, χωρίς πώματα συσκευασίες.

 

Ποια υλικά μπορώ να ρίχνω στον μπλε κάδο της Ανακύκλωσης;

α. Χάρτινες συσκευασίες και χαρτοκιβώτια από π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, χυμούς, γάλα, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες κ.α.
β. Χάρτινη ύλη προερχόμενη από χώρους γραφείων όπως π.χ. κόλλες Α4, τετράδια, εφημερίδες κοκ όταν δεν υπάρχει ειδικός κάδος(καμπάνα) για τα συγκεκριμένα ρεύματα υλικών στην γειτονιά μας.
γ. Αλουμινένια κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες κ.α.
δ. Λευκοσιδηρές συσκευασίες από γάλα εβαπορέ, καφέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό, μπισκότα, κ.λπ.
ε. Πλαστικές συσκευασίες από π.χ. μπουκάλια νερού, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά ,είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες, φιλμ περιτυλίγματος κ.α

Εν συντομία: πετάμε συσκευασίες από αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, γυαλί, πλαστικό και χαρτί.

 

Τα σίγουρα λάθη

α. Δεμένες σακούλες
β. Άπλυτες συσκευασίες τροφίμων, ποσίμων ή καθαριστικών
γ. Μισο-γεμισμένα κουτάκια χυμών, κύπελλα με καφέ, μπουκάλια νερού ή κουτάκια αλουμινίου με πόσιμο υγρό
δ. Αποφάγια, υπολείμματα τροφών σε συσκευασίες οποιουδήποτε ανακυκλώσιμου υλικού και γενικότερα οτιδήποτε περιέχει ίχνη ποσίμων ή τροφίμων.

Τα μικρά χαρτάκια όπως τα εισιτήρια, οι βιοδιασπώμενες σακούλες, το καθαρό, βρεγμένο χαρτί κουζίνας ή τουαλέτας, τα βρόμικα με λάδια χαρτιά εφημερίδων ή χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα, αλλά και τα αποτσίγαρα -είτε στριφτό είτε όχι είναι το τσιγάρο μας- δεν έχουν καμιά θέση στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

 

Ακόμα:
Από το 2015 ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, έχει αναπτύξει σε επιλεγμένα σημεία, δίκτυο κάδων (κώδωνες) για τη περισυλλογή γυαλιού.

Στους κάδους αυτούς συλλέγονται γυάλινες φιάλες, κρασιού, ποτών και νερού, γυάλινα βάζα κ.λπ.

Απευθυνθείτε:

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: 2551350067, 2551350068

Το φαινόμενο της παρουσίας παλαιών επίπλων και στρωμάτων πεταμένα στους δρόμους, αναμεμειγμένα σε πολλές περιπτώσεις με κλαδιά και άλλα προϊόντα κηπουρικών εργασιών οποία εμποδίζουν την κυκλοφορία των πολιτών και αποτελούν εστία ρύπανσης, είναι πολύ συχνό. Η αντιμετώπιση του φαινομένου είναι απλή και αποτελεί δείγμα του πολιτισμού μας.

Ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου  αρκεί ώστε να διευκρινιστεί η ώρα που μπορούμε να βγάλουμε τα αντικείμενα αυτά σε σημείο που δε θα εμποδίζεται η κυκλοφορία ώστε να παραλειφθούν.

Σημειώνεται ότι απορρίμματα παραγόμενα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τη συνηθισμένη ικανότητα αποκομιδής της υπηρεσίας, συλλέγονται, μεταφέρονται και διατίθενται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του νομέα του χώρου από τον οποίο προέρχονται.

Απευθυνθείτε:

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: 2551350067

Δημοτική Αστυνομία: 2551350081

Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, αλλά και για την αποσυμφόρηση του προβλήματος της έλλειψης χώρων στάθμευσης αποτελεί η απομάκρυνση των παλαιών οχημάτων.

Η διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (βάση του Π.Δ. 116/2004) έχει ως εξής:

 • Ενημερώνεται ο υπεύθυνος υπάλληλος ο οποίος καταγράφει τη θέση και τα χαρακτηριστικά του οχήματος
 • Κατόπιν, επιτόπιου ελέγχου, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του οχήματος, συμπληρώνεται και τοποθετείται σε αυτό αυτοκόλλητη ειδοποίηση απομάκρυνσης.
 • Το όχημα, εφ' όσον δεν φέρει πινακίδες απομακρύνεται μετά την πάροδο 45 ημερών, ενώ όταν φέρει πινακίδες αλλά δεν έχει επικολλημένο το σήμα τελών κυκλοφορίας απομακρύνεται μετά την πάροδο 90 ημερών.
 • Το όχημα μεταφέρετε και παραμένει για 15 ημέρες στην Εταιρεία με την οποία έχει σύμβαση ο Δήμος, και εάν μετά και τη πάροδο αυτών δεν έχει ενδιαφερθεί ο ιδιοκτήτης του, οδηγείται για ανακύκλωση με την ταυτόχρονη έκδοση του πρωτόκολλου καταστροφής. Τα πρωτόκολλα καταστροφής αποστέλλονται στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για την διαγραφή από το μητρώο οχημάτων.

 

Ακόμα :

 • Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή μοτοσικλέτας που έχει παραδώσει τις πινακίδες στην αρμόδια Δ.Ο.Υ οφείλει βάση της νομοθεσίας να το σταθμεύσει εντός ιδιόκτητου χώρου και όχι σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο (δρόμοι, πλατείες, παιδικές χαρές).
 • Για τα οχήματα ή μοτοσικλέτες που δεν έχουν παραδοθεί πινακίδες αλλά παραμένουν ακινητοποιημένα στον ίδιο δημόσιο χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ δεν έχουν πληρωθεί τέλη κυκλοφορίας ή είναι ανασφάλιστα ή έχουν μηχανική βλάβη ακολουθείται η ίδια ισχύουσα νομοθεσία (βάση του Π.Δ. 116/2004).

Απευθυνθείτε:

Γραμμή φιλοζωίας  2551064264 ή στην γραμμή δημότη  2551022222 επιλογή 2.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει εκπονήσει ένα  ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός ο έλεγχος του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων μέσω της περισυλλογής, στείρωσης, σήμανσης, και καταγραφής και αφετέρου η ευζωία τους, με την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας και προστασίας τους.

Με ενέργειες της Δημοτικής αρχής κατασκευάστηκε και ξεκίνησε από το 2015 τη λειτουργία του, ένα σύγχρονο και εξοπλισμένο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων συντροφιάς (ΚΑΖ). Σκοπός του ΚΑΖ είναι να φιλοξενεί τα ζώα που περισυλλέγονται έως την αποθεραπεία τους και την επανένταξη τους.

Είστε από αυτούς που σταματάτε στον δρόμο για να κανακέψετε τους μικρούς τετράποδους περαστικούς της Αλεξανδρούπολης; Θα θέλατε να είχατε μια γάτα ή ένα σκύλο να σας περιμένει σπίτι, αλλά ακόμη δεν το έχετε πάρει απόφαση;

Κάντε click στη στοργή και «Υιοθετήστε ένα αδέσποτο»! Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ενεργοποιεί για πρώτη φορά  το πρόγραμμα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, ώστε να δώσει την ευκαιρία στους τετράποδους φίλους για μια φιλόξενη στέγη.

Όλα τα ζώα  είναι εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα, στειρωμένα και διαθέτουν ηλεκτρονική ταυτότητα. Το μόνο που απομένει είναι να βρουν αγάπη, φροντίδα και μία ζεστή αγκαλιά.

Η διαδικασία υιοθεσίας ενός αδέσποτου σκύλου είναι γρήγορη και απλή. Αρκεί ένα συμβόλαιο υιοθεσίας του ενδιαφερομένου που γίνεται επί τόπου στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, στο «παλαιό Δημαρχείο» στην οδό Κύπρου 11, στον 1ο όροφο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί πάντα το δικαίωμα επικοινωνίας με τον ανάδοχο και ενημέρωσης για την κατάσταση της υγείας και τον τρόπο ζωής του υιοθετημένου ζώου.

Απευθυνθείτε:

Τμήμα πρασίνου 2551350042, 2551350078

 • Τα πάρκα και το αστικό πράσινο μπορούν να βελτιώσουν την υγεία και την διάθεση των δημοτών της πόλης μας, ενώ τα οφέλη και οι λειτουργίες της βλάστησης μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
 • Οι κοινόχρηστοι χώροι πράσινου της πόλης, όπως άλση, πάρκα, πλατείες κλπ. αποτελούν χώρους αναψυχής, χαλάρωσης, και δίνουν την ευκαιρία κοινωνικών συναναστροφών μεταξύ των κατοίκων της πόλης.
 • Βελτιώνουν το κλίμα της πόλης και αυτό επιτυγχάνεται με την επίδραση που έχουν τα φυτά στη μείωση της θερμοκρασίας , στην εξισορρόπηση της υγρασίας, στην δέσμευση της σκόνης  των αέριων ρύπων και στην ρύθμιση της κυκλοφορίας του αέρα.
 • Τα δένδρα όπως και όλα τα φυτά, μέσω της φωτοσύνθεσης δεσμεύουν μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και παράγουν αντίστοιχα μεγάλες ποσότητες οξυγόνου. Έτσι με τον τρόπο αυτό αντισταθμίζουν το αποτύπωμα άνθρακα που αφήνουν οι κάτοικοι της πόλης στο περιβάλλον.
 • Στην ευθύνη του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανήκει η φροντίδα πολλών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου συνολικής  έκτασης 365 στρ. εντός των ορίων της πόλης μας.
 • Έχοντας συνείδηση ότι το πράσινο που αναλογεί ανά κάτοικο αποτελεί δείκτη των συνθηκών διαβίωσης του μέσα στην πόλη, δίνουμε καθημερινή μάχη με το προσωπικό του συνεργείου συντήρησης πρασίνου του Δήμου  που διαθέτουμε, για την προστασία και την αύξησή του.

 

Οι δράσεις μας:

 1. Κηποτεχνικές εργασίες συντήρησης σε  χώρους πρασίνου του Δήμου μας.
 2. Φυτεύουμε νέα δένδρα και φυτά σε  χώρους πρασίνου του Δήμου μας όπου υπάρχουν κενά και  ελλείψεις.
 3. Εγκαθιστούμε χλοοτάπητα, σε παρτέρια και ανοικτούς χώρους πρασίνου του Δήμου μας.
 4. Φροντίζουμε για την εγκατάσταση, την επίβλεψη, την συντήρηση και γενικά την καλή λειτουργία των αρδευτικών συστημάτων στο σύνολο των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου μας.
 5. Πραγματοποιούμε επεμβάσεις που αφορούν την κοπή και το κλάδεμα μεγάλων και επικίνδυνων δένδρων σε πεζοδρόμια και λοιπούς χώρους αναψυχής του Δήμου μας μεριμνώντας έτσι για την ασφάλεια των δημοτών.
 6. Πραγματοποιούμε επίσης επεμβάσεις με κλάδεμα στα δένδρα των πεζοδρομίων κάθε κλαδευτική περίοδο του έτους.
 7. Δημιουργούμε και συντηρούμε, το πράσινο στις αυλές όλων των σχολείων της πόλης μας.
 8. Σε ετήσια βάση γίνονται εργασίες κοπής χόρτου για λόγους πυρασφάλειας  και ανταποκρινόμαστε άμεσα σε περιπτώσεις κακοκαιρίας όπως πτώσεις δένδρων από ισχυρούς ανέμους κλπ.
 9. Δημιουργούμε κυψέλες αστικού πρασίνου και καλούμε κοινωνικές ομάδες σε ένα «σύστημα υιοθεσίας» ανοικτών χώρων και χώρων πρασίνου με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική αλληλεπίδραση των πολιτών και την αποκατάσταση του «νοήματος της γειτονιάς».

Απευθυνθείτε:

Τμήμα Κοιμητηρίων 2551350017, 2551350020

 

Το Τμήμα Κοιμητηρίων είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία των Α΄ και Β΄ Κοιμητηρίων της Αλεξανδρούπολης. Πιο συγκεκριμένα είναι αρμόδιο για την καθαριότητα του χώρου, τον συντονισμό των γραφείων τελετών με τους υπαλλήλους των νεκροταφείων προκειμένου για την τήρηση της σωστής διεκπεραίωσης των ενταφιασμών και την τήρηση της σειράς. Εκτός από τους ενταφιασμούς σε οικογενειακούς τάφους ή σε τάφους στην σειρά, διενεργεί ανακομιδή οστών, χορηγεί άδειες ενταφιασμού, διεκπεραιώνει την καταχώρηση των Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και την τήρηση του αρχείου. Εκδίδει – έπειτα από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων συγγενών – άδεια δόμησης τάφου, και παραχωρητήρια (αγοράς) τάφων, άδεια εισόδου σε μαρμαρογλύπτες που δομούν τους τάφους, βεβαιώσεις ανακομιδής οστών. Διεκπεραιώνει την διοικητική διαδικασία οφειλών και τηρεί αρχείο αυτών.