458-2019 Α.Δ.Σ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1.9.2019 - 6.11.2021

Ζαμπούκης Ιωάννης (Δήμαρχος- Πρόεδρος της Ο.Ε..)
Τακτικά Μέλη:
  1. Κολγιώνης Δημήτριος
  2. Κιζιρίδης Γεώργιος
  3. Δέλκος Βασίλειος
  4. Μιχαηλίδης Χαράλαμπος
  5. Λαμπάκης Ευάγγελος
  6. Κουκουράβας Γεώργιος
  7. Πασσιάς Γεώργιος
  8. Μυτιληνός Ευάγγελος

 

Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας:

Α. Βουρδόλης Θεόδωρος 
Β. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη 
Γ. Δαστερίδης Ηλία
Δ. Μουλατζίδου – Λαζαρίδου Δροσιά

Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α)  Ουζουνίδης Γεώργιος
Β) Γερακόπουλος Χρήστος
Γ) Αραμπατζςή Κυριάκος
Δ) Κουρτίδης Λάζαρος