98-2017 Α.Δ.Σ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 05-03-2017-31-08-2019

Ευάγγελος Λαμπάκης (Δήμαρχος- Πρόεδρος της Ο.Ε..)
Τακτικά Μέλη:
1.ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2.ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ – ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
3.ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5.ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6.ΤΡΕΛΛΗ ΦΑΝΗ
7.ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8.ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη:
1.ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.ΤΣΟΝΙΔΟΥ – ΣΚΕΥΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΛΗ)
3.ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
4.ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
5.ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ