ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Οδος Γεωργίου Καρτάλη 2

Τηλ:  25510 26298

Fax: 25510 38713

e-mail: ps@alexpolis.gr

e-mail: dkoinprostasia@gmail.com

Η κοινωνική πολιτική του Δήμου μας εστιάζεται στην άμεση ανακούφιση των αδύναμωνοικονομικά πληθυσμιακών στρωμάτων με τη συμμετοχή του στις δομές του'ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ'. Στελεχωμένο με κοινωνικούς επιστήμονες δραστηριοποιείται σε τομεις που καλύπτουν απο το νήπιο έως τον υπέργηρο συμπολίτη μας. Υπάχει άριστη συνεργασία με φορείς της δικαιοσύνης, Θρησκευτικών, στρατιωτικών και άλλων δομών εντός και εκτός του νομού μας. Αναλαμβάνονται όλα τα νέα κοινωνικά προγράμματα [μόνιμα και περιστασιακά] από την αίτηση έως και τη διανομή τους. Οι παροχές προέρχονται από συμπολίτες στα ''καλάθια αγάπης'' των super market's, εμπόρους, καταστηματάρχες, επαγγελματίες.

Καλύπτει 350 μερίδες καθημερινά, απευθύνεται σε ηλικιωμένους που αδυνατούν να παρασκευάσουν το φαγητό τους ή σε αδυναμία αγοράς του. Διανέμεται έως τις 13.30 με έξι γεύματα την εβδομάδα και είδη πρω'ινής διατροφής. Εξυπηρετεί και περιαστικους οικισμους του Δημου. Η δράση μεγαλώνει αφού σιτίζονται δωρεάν αρκετοί αναξιοπαθούντες συνάνθρωποί μας.

Οδος Θουκιδιδου 5

Τηλ: 25510 38711

Fax: 25510 81100

e-mail dpaidikoi@gmail.com

Στο Δήμο λειτουργούν 12 βρεφονηπιακοί σταθμοί με δυνατότητα φιλοξενείας εξακοσίων παιδιών. Εκπαίδευση από δράσεις για σωστή ψυχοσωματική και νοητική ανάπτυξη για την ενσωματοσή τους στην κοινωνία καθώς και η σίτισή τους σε συνθήκες οικογενοιακού περιβάλλοντος. Είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα με τόσο χαμηλά τροφεία και δωραιάν σε ειδικές περιπτώσεις. Εξυπηρετούμε 61 οικογένειες με τη λειτουργία 4 βρεφικών τμημάτων.

Από το 2012 γιά μαθητές δημοτικού καθημερινά για δύο ώρες οι φοιτητές των παιδαγωγικών σχολών του ΔΠΘ διδάσκουν την πλήρη ύλη των μαθημάτων στο κτίριο 'Λεσχης Αξιωματικών'. Γυμνάσιο-Λύκειο καθημερινά 50 ώρες την εβδομάδα όλα τα διδακτέα μαθήματα στο κτίριο του 'ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ'. Εξασφαλίζεται δωρεάν παρακολούθηση σε ιδιωτικά φροντιστήρια σε μαθητές υποψηφίους για τα ΑΕΙ. Λειτουργεί τμήμα μετεξεταστέων μαθητών. Μεριμνούμε για τη σωστή συνύπαρξη παιδιών από διαφορετικές κουλτούρες εκτός του σχολικού χώρου.

Το 2012 εφαρμόσθηκε η ιδέα του εθελοντισμού σε όλες τις δομές της υπηρεσίας με βάση τις γνώσειςκαι επιθυμιες των ανθρώπων να προσφέρουν και να αποκτήσουν εμπειρίες και στήρηξη. Αρκετοί συμμετέχουν σε περισσότερες από μία δομές με βάση τη ζήτηση και τις προτιμήσεις τους. Αρκετοί εργάζονται πολλα χρόνια, συνεχόμενα ή με κάποιες διακοπές. Το 90% είναι άνεργοι και κάποιοι ΑΜΕΑ και συνταξιούχοι. Το 60% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. Από 18 ετών [νόμιμη εργασία] έως..... Η υπηρεσία τους παρέχει εγγράφως 'Βεβαιωση εθελοντισμού'για όποια χρήση σε κρατικούς,  ιδιωτικούς φορείς, πανεπιστήμια.

Οδός  Εργατικά Αγίου Δημητρίου

Τηλ: 25510 33322

Fax: 25510 33322

e-mail  kdapalexandroupolis1@gmail.com

Το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών:

  • στηρίζει και αυξάνει τις γνώσεις και εμπειρίες που παίρνουν από το σχολείο και την οικογένεια.
  • διδάσκει δεξιότητες πάσης φύσεως για να διακριθεί και να αναδειχθεί το ταλέντο του κάθε παιδιού.

Λειτουργεί κάθε μέρα από 1.30 έως 9.30μμ με δύο τμήματα τετράωρης απασχόλησης.