ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 02/08/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον τίτλο των θεμάτων 3 και 16)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη  27-07-2018 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. […]